„Dobry wychowawca, który

Nie wtłacza a wyzwala,

Nie ciągnie a wznosi,

Nie ugniata a kształtuje,

Nie dyktuje a uczy,

Nie żąda a zapytuje

Przeżyje wraz z dziećmi

Wiele natchnionych chwil” (J. KorczaK)

Z okazji Dnia Edukacji Narodowej,

Młodzieżowa Rada Internatu w imieniu całej społeczności wychowanków przygotowała życzenia, kwiaty i słodki upominek dla naszych wspaniałych wychowawców.

Wszystkiego najlepszego na każdy dzień!