Monthly Archives:Wrzesień 2010

Dzień Chłopaka

Dnia 27.09.2010 r. dziewczęta pod opieką Pani Wychowawczyni
Doroty Raczyńskiej – Grala zorganizowały wystąpienie z okazji
Dnia Chłopaka.
Zapraszamy do obejrzenia zdjęć.