Opiekun Młodzieżowej Rady Internatu:

mgr Lidia Szablewska – Szymanek

Przewodniczący Młodzieżowej Rady Internatu

Łukasz Lewandowski gr. II b

Zastępca Przewodniczącego

Agnieszka Ziętarska gr. III

Zastępca Przewodniczącego

Anna Szlufik gr. IV

Skarbnik

Kamil Majewski gr. II a

 

Członkowie MRI:

Grupa I

Przewodniczący: Filip Iglewski

Z-ca przew.: Patryk Cyrankowski

Z-ca: przew.: Janusz Zapadka

Przedstawiciel grupy do MRI: Mikołaj Albrecht

Grupa II a

Przewodniczący: Jabłoński Krzysztof

Z-ca przew.: Skierkowski Patryk

Z-ca przew: Sztuczka Kacper

Przedstawiciel grupy do MRI: Kamil Majewski

Grupa II b

Przewodniczący: Durda Wojciech

Z-ca przew.: Siwek Patryk

Z-ca przew: Sztyburski Mateusz

Przedstawiciele grupy do MRI: Gabor Michał i Lewandowski Łukasz

Grupa III

Przewodnicząca: Rykaczewska Iga

Z-ca przew.: Magdalena Górna

Z-ca przew.: Danuta Florkiewicz

Przedstawicielka grupy do MRI: Ziętarska Agnieszka

Grupa IV

Przewodnicząca: Ostałowska Alicja

Z-ca przew.: Sechaber Klaudia

Z-ca przew: Bucoń Wiktoria

Przedstawicielka grupy do MRI: Szlufik Anna