Strona Główna

INFORMACJE NA ROK SZKOLNY 2022/23

 

Uwaga !

Zmiana numeru konta bankowego na które to są wpłacane pieniądze za wyżywienie w Internacie. To konto ma być aktywne od 23 września 2022 roku.

Santander Bank Polska S.A.

70 1090 1506 0000 0001 5143 8034

 

Drodzy Wychowankowie !

 Opłata za wyżywienie w miesiącu kwietniu 2023 roku wynosi 192 zł. Wpłaty należy dokonać w marcu

do 25.03.2023 na konto.

Pierwszeństwo w zakwaterowaniu w internacie mają uczniowie, którzy mają problem z dojazdem do szkoły/duża odległość do szkoły.

Zakwaterowanie wychowanków na rok szkolny 2022/2023 odbywać się będzie w dniu 31 sierpnia 2022r od godziny 15.00 do 21.00

Pokoje są 3-osobowe i 4- osobowe, prysznice i łazienki są wspólne i znajdują się na korytarzu.

Uczniowie zobowiązani są do przywiezienia własnej pościeli. Kołdry, poduszki i koce są na wyposażeniu internatu.

Internat jest otwarty od niedzieli, godz. 15.00 do piątku do godz. 18.00.

Obowiązkiem każdego wychowanka jest wykupienie całodniowego wyżywienia, na wszystkie dni, w których uczeń będzie przebywał w internacie.

Bez wykupionego wyżywienia uczeń traci prawo zamieszkania w internacie.

Kwota za całodzienne wyżywienie wynosi 12 zł/może ulec zmianie/

Opłata za posiłki dokonywana jest na konto bankowe ZS CKU w Gronowie

KDBS O/Toruń 81 9550 0003 2024 0201 1428 0004

z góry do 25 dnia poprzedzającego miesiąc, w którym uczeń korzysta z posiłków.

W dniu zakwaterowania do internatu

proszę mieć przy sobie numer konta bankowego.

Kwota za miesiąc wrzesień wynosi 264 zł

Opłaty za miesiąc wrzesień i styczeń mogą być wnoszone do 5 września i 5 stycznia.

Karty abonamentowo-zbliżeniowe będą wydawane przez kierownika internatu.

Na przelewie bankowym powinny być zamieszczone następujące dane:

  • Imię i nazwisko ucznia

  • Stały adres zamieszkania

  • Konto bankowe

  • Kwota zapłaty

  • Nazwę usługi i miesiąca na który dokonuje płatności.

Uczeń zobowiązany jest do wpłacania, do wychowawcy, na Radę Rodziców 10 zł  każdego miesiąca. We wrześniu należy uiścić opłatę 40 zł, w styczniu 60 zł.

Uczniowie zobowiązani są do przestrzegania regulaminu internatu. Regulamin znajduje się na stronie szkoły.

Usunięciem z internatu grozi opuszczenie godzin lekcyjnych. Kryteria podane są w regulaminie.

Każdy pierwszoklasista i osoba niepełnoletnia przyjeżdża w dniu kwaterowania z rodzicem lub prawnym opiekunem.

Szczegółowe informacje uzyskają Państwo od wychowawców w chwili kwaterowania do internatu.

 

 

 

 

 

KDBS O/Toruń

81 9550 0003 2024 0201 1428 0004

 

Od nowego roku szkolnego 2021/22 nie można już dokonywać wpłat w kasie !

Dane w dowodzie wpłaty powinny zawierać:

– imię nazwisko

– stały adres zamieszkania

– konto bankowe

– kwotę zapłaty

– nazwę usługi i miesiąca na który dokonuje płatności

Regulamin korzystania ze stołówki Zespół Szkół, CKU w Gronowie

Zasady korzystania ze stołówki szkolnej

Karta odwołań posiłków

Copyright © 2007-2023 Internat Zespołu Szkół, CKU w Gronowie All rights reserved.
This site is using the Desk Mess Mirrored theme, v2.4, from BuyNowShop.com.