Strona Główna

HARMONOGRAM REKRUTACJI DO INTERNATU ZS 

 

HARMONOGRAM REKRUTACJI DO INTERNATU ZS,CKU W GRONOWIE NA ROK SZKOLNY 2022/2023

 

TERMINY                                                                                W POSTĘPOWANIU REKRUTACYJNYM

 

 
Składanie Deklaracji o Kontynuowaniu Pobytu w Internacie

 

23 maja – 31 maja (dostarczona osobiście)

 

Składanie Wniosków o przyznanie miejsca w Internacie

 

8 czerwca – 22 lipca, do godz. 15:00 (wniosek w formie papierowej)

 

Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i listy kandydatów niezakwalifikowanych

 

15 sierpnia, udzielamy informacji telefonicznie w godz. 12:00 – 16:00, po podaniu imienia, nazwiska kandydata (tel. 664 415 476).
Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych 15 sierpnia,

 

Informacji o przyjęciu udzielamy telefonicznie w godz. 10:00 – 14:00 – po podaniu imienia, nazwiska kandydata (tel. 664 415 476).

 


ZASADY PRZYJĘCIA DO PLACÓWKI w roku szkolnym 2022/2023

W przypadku większej liczby kandydatów niż liczba wolnych miejsc, którymi dysponuje internat, na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego brane są pod uwagę łącznie następujące kryteria:

 1. W przypadku kandydata niepełnoletniego:
 2. wielodzietność rodziny kandydata,
 3. niepełnosprawność kandydata,
 4. samotne wychowywanie kandydata w rodzinie
 5. objęcie kandydata pieczą zastępczą.
 6. W przypadku kandydata pełnoletniego:
 7. wielodzietność rodziny kandydata
 8. niepełnosprawność kandydata,
 9. samotne wychowywanie dziecka.
 10. Kryteria określone przez organ prowadzący obejmujące zarówno kandydatów niepełnoletnich i pełnoletnich:
 11. odległość miejsca stałego zamieszkania od Gronowa
 12. rozpoczęcie nauki w pierwszej klasie szkoły ponadpodstawowej,
 13. przestrzeganie regulaminu internatu ( wysoka frekwencja na zajęciach lekcyjnych, regularne uiszczanie opłat za wyżywienie i in.)

Każde z kryteriów wymienionych ma tą samą wartość i wynosi 1 pkt.

W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych przez kandydatów na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego lub jeśli po zakończeniu tego etapu placówka nadal dysponuje wolnymi miejscami – przeprowadza się drugi etap postępowania rekrutacyjnego.

Na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego brana jest pod uwagę kolejność zgłoszeń kandydatów

Warunkiem korzystania z internatu jest systematyczne regulowanie opłat za  wyżywienie w terminie do 25- ego każdego poprzedzającego miesiąca, oraz składki na Radę Rodziców w wysokości 10 zł do 10-go każdego miesiąca.

 

Drodzy Wychowankowie !

 Opłata za wyżywienie w miesiącu czerwcu 2022 roku wynosi 192 zł. Wpłaty należy dokonać do

25 maja  na konto.

 

KDBS O/Toruń

81 9550 0003 2024 0201 1428 0004

 

Od nowego roku szkolnego 2021/22 nie można już dokonywać wpłat w kasie !

Dane w dowodzie wpłaty powinny zawierać:

– imię nazwisko

– stały adres zamieszkania

– konto bankowe

– kwotę zapłaty

– nazwę usługi i miesiąca na który dokonuje płatności

Regulamin korzystania ze stołówki Zespół Szkół, CKU w Gronowie

Zasady korzystania ze stołówki szkolnej

Karta odwołań posiłków

Copyright © 2007-2022 Internat Zespołu Szkół, CKU w Gronowie All rights reserved.
This site is using the Desk Mess Mirrored theme, v2.4, from BuyNowShop.com.