Monthly Archives:Listopad 2007

Impreza andrzejkowa w internacie przygotowana przez Młodzieżową Radę Internatu oraz wychowawczynie Panią mgr Magdalenę Kucharską i
Panią mgr Barbarę Romanowską.