Monthly Archives:Październik 2012

Dnia 03.10.2012
Grupa IV (dziewczęta) wraz z Wychowawczynią
Panią mgr Genowefą Buczkowską zorganizowały ” Otrzęsiny klas I „.
Po wykonaniu kilku przygotowanych na tę okazję zadań uczniowie klas I zostali włączeni w poczet Wychowanków Internatu .

1

2

3

4