Monthly Archives:Kwiecień 2014

Każda grupa wraz z Wychowawcami pożegnała swoich Absolwentów. Były podziękowania, życzenia, upominki i łzy wzruszenia. Przeżyte wspólnie chwile z pewnością na długo pozostaną w ich pamięci.

 

8 kwietnia 2014 r. o godzinie 17.30. odbyło się uroczyste Pożegnanie Absolwentów zorganizowane przez Młodzieżową Radę Internatu wraz z Opiekunem Panią Dorotą Raczyńską – Grala, na którym wręczono „Złote Gronaty Internatu 2014”.

 

P1000229 P1000237 P1000238

P1000256 P1000266  P1000243

P1000272